Auction for 16th AIKS

Auction for 16thAIKS rev

JUMAT, 29 November 2019
Jakarta Koi Centre

 • 01-KIN KIKOKURYU-34 C M F-OGATA
 • 02-GOSHIKI-33 CM M-IKARASHI
 • 03-GOSHIKI-33 CM F-IKARASHI
 • 04-BENIKUMONRYU-37 CM F-IKARASHI
 • 05-BENIKUMONRYU-35 CM F-IKARASHI
 • 06-ASAGI-48 CM F-OGATA
 • 07-KIKUSUI-47 CM F-OGATA
 • 08-GOSHIKI-42 CM F-OGATA
 • 09-D SHIRO-47 CM F-OGATA
 • 10-KOHAKU-42 CM F-OGATA
 • 11-KOHAKU-44 CM M-OGATA
 • 12-SANKE-42 CM F-OGATA
 • 13-G SHOWA-44 CM F-OGATA
 • 14-KOHAKU-50 CM M-OGATA
 • 15-KOHAKU-49 CM F-OGATA
 • 16-HI UTSURI-20 CM-OGATA
 • 17-HI UTSURI-19 CM-OGATA
 • 18-G KOHAKU-18 cm-OGATA
 • 19-AIGOROMO-19 cm-OGATA
 • 20-AIGOROMO-20 cm-OGATA
 • 21-AIGOROMO-12 cm-OGATA
 • 22-D SHOWA-19 cm-OGATA
 • 23-SHOWA-17 cm-OGATA
 • 24-SHOWA-15 CM-OGATA
 • 25-SANKE-14 CM-OGATA
 • 26-SANKE-13 CM-OGATA
 • 27-SANKE-13 CM-OGATA
 • 28-SHIRO-17 CM-OGATA
 • 29-SHIRO-15 CM-OGATA
 • 30-SHIRO-15 CM-OGATA
 • 31-SHUSUI-48 CM M-OGTA
 • 32-G KOHAKU-38 CM F-OGATA
 • 33-SHUSUI-45 CM F-OGATA
 • 34-KIN KIKOKURYU-50 CM F-OGATA
 • 35-ASAGI-50 CM M-OGATA
 • 36-KUJAKU-42 CM F-OGATA
 • 37-HI UTSURI-40 CM F-OGATA
 • 38-27cm male Genjiro
 • 39-32cm male Okawa
 • 40-33cm male Yamaju
 • 41-33cm male Yamaju1
 • 42-35cm male Yamaju
 • 43-37cm male Yamaju
 • 44-38cm male maruboshi
 • 45-39cm female Okawa koi Farm
 • 46-39cm male Okawa koi Farm
 • 47-40cm female Yamaju
 • 48-40cm male Yamaju
 • 49-40cm male yamaju
 • 50-41cm female Yamaju
 • 51-41cm male genjiro
 • 52-41cm male Okawa
 • 53-41cm male okawa koi farm
 • 54-43cm male maruboshi
 • 55-43cm male Ogata
 • 56-45cm male Ogata
 • 57-46cm male Okawa Koi Farm
 • 58-48cm male Ogata
 • 59-49cm male ogata koi farm

SABTU, 30 November 2019

Mulia Koi Farm

 

 • bekko-73-M
 • Kohaku-53-F
 • Kujaku-61cm-F
 • Kujaku-65cm-F
 • Sanke-54-F
 • Showa-77cm-F

Jakarta Koi Centre

 • 60-31cm female Genjiro lelang sabtu
 • 61-34cm male Genjiro lelanh sabtu
 • 62-43cm male Genjiro sabtu
 • 63-45cm male ogata lelang sabtu
 • 64--G SHOWA-52 CM F-OGATA
 • 65--G SHOWA-58 CM F
 • 66--G SHOWA-60 CM F-OGATA
 • 67-KOHAKU-50 CM-F-OGATA
 • 68--SHUSUI-52 CM F-OGATA
 • 69--SHUSUI-61 CM F-OGATA
 

Sekretariat

Jl. RE Martadinata 12 I-J
Jakarta 
Telp. 085103242658
Fax.021-6914270
e-mail : sekretariat.apki@gmail.com

Bank:
BCA Jayakarta
Nomor Rekening
0831191120
a/n Eric Yonathan

Majalah APKI Digital

Edisi Terakhir Apki