Malang Koi Show 2018

FINAL POSTER Cetak 23 Maret 2018

Jenis Yang Dilombakan

Kelas A 
1. Kohaku
2.Taisho Sanshoku
3.Showa Sanshoku

Kelas B (Melati)
4. Shiro Utsuri
5. Koromo
6. Goshiki
7. Kinginrin A (Ginrin Kohaku, Ginrin Sanke, Ginrin Showa)
8. Hikari Moyomono
9. Kawarimono
10. Doitsu

Kelas C (Anggrek)
11. Hi Ki Utsurimono
12. Bekko
13. Shusui
14. Asagi
15. Kinginrin B
16. Hikari Mujimono
17. Tancho

Ukuran dan Biaya Pendaftaran

 Ukuran    Biaya Pendaftaran 
 Up to 15 cm  Rp.     75.000,- 
 16 – 20 cm  Rp.   125.000,-
 21 – 25 cm  Rp.   175.000,-
 26 – 30 cm  Rp.   250.000,-
 31 – 35 cm  Rp.   300.000,-
 36 – 40 cm  Rp.   375.000,-
 41 – 45 cm  Rp.   450.000,-
 46 – 50 cm  Rp.   525.000,-
 51 – 55 cm  Rp.   600.000,-
 56 – 60 cm  Rp.1.000.000,- *
 61 – 65 cm  Rp.1.200.000,- *
 66 – 70 cm  Rp.1.400.000,- *
 71 – 75 cm  Rp.1.500.000,- *

 Keterangan :

* - CASHBACK Rp. 250.000,-

Ukuran
 66 – 75 cm
 
 56 – 65 cm
 46 – 55 cm
 36 – 45 cm
 26 – 35 cm
 16 – 25 cm
 up to 15 cm
 
 71 – 75 cm
 66 – 70 cm
 61 – 65 cm
 56 – 60 cm
 51 – 55 cm
 46 – 50 cm 
 41 – 45 cm
 36 – 40 cm
 31 – 35 cm
 26 – 30 cm
 21 – 25 cm
 16 – 20 cm
 Up to 15 cm
 
 
 All Size
 
 
 
 Kejuaraan 
 Grand Champion
 Runner Up Grand Champion
 Mature Champion
 Adult Champion
 Young Champion 
 Junior Champion
 Baby Champion
 Mini Champion
 
 Best In Size
 Best In Size
 Best In Size
 Best In Size
 Best In Size 
 Best In Size 
 Best In Size 
 Best In Size 
 Best In Size 
 Best In Size 
 Best In Size 
 Best In Size 
 Best In Size 
 
 Best In Variety
 1st place,
 2nd place, 
 3rd place
 Juara Umum
 Peserta Terbanyak
 Most Handling
 
 Melati Grand Champion
 Melati Mature Champion
 Melati Adult Champion
 Melati Young Champion
 Melati Junior Champion
 Melati Baby Champion
 Melati Mini Champion 
 
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 Melati Prize
 
 
 
 
 
 
 
 Anggrek Grand Champion
 Anggrek Mature Champion
 Anggrek Adult Champion
 Anggrek Young Champion
 Anggrek Junior Champion
 Anggrek Baby Champion
 Anggrek Mini Champion
 
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize
 Anggrek Prize