Champion

GC MGC

Taisho Sanshoku,81 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Hi Ki Utsurimono,95 cm
Felix Denanta - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

RUGC

Kohaku,82 cm
Hendra Efenlie - Jakarta
Handling: Golden Koi

JumboC MJumboC

Showa Sanshoku,85 cm
Yuki Han - Singapura
Handling: JK Koi Centre

Kawarimono,105 cm
Didi Wikara - Bogor
Handling: Kabuki Koi Galerry

MaleC MMaleC

Showa Sanshoku,75 cm
Husin Arief - Tangerang
Handling: Husein Arief

Tancho,67 cm
Michael Chang - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

SC MSC

Showa Sanshoku,76 cm
Felix Denanta - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Tancho,77 cm
Felix Denanta - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

MatureC MMatureC

Shiro Utsuri,70 cm
Hendrawan Sudarpo - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Tancho,68 cm
Republik Gading Koi - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

AC MAC

Showa Sanshoku,55 cm
Judiman - Jakarta
Handling: Koi Castle

Shusui,59 cm
Hendricus Sartono - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

YC MYC

Taisho Sanshoku,47 cm
Lukas Sidharta - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Hikari Moyomono,48 cm
Felix Denanta - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

JC MJC

Kohaku,38 cm
PeyzKoi - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Doitsu,35 cm
Isdianto - Kendal
Handling: Mr. Koi

BC2 MBC2

Taisho Sanshoku,28 cm
Lukas Sidharta - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Doitsu,26 cm
Charles Effendi - bekasi
Handling: Adi Koi

BC1 MBC1

Kohaku,20 cm
Efendy Gazali - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Goshiki,19 cm
Edwar Gani - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

MC MMC

Taisho Sanshoku,13 cm
Donny Kediri - Kediri
Handling: Samurai Koi Centre

Kinginrin A,14 cm
Spectrum Koi - Tangerang
Handling: Spectrum Koi

BT

Shiro Utsuri,68 cm
Achmad Soni - Bandung
Handling: Achmad Soni

Hits: 2828